OVH Cloud free 100$ credit

OVH Cloud là 1 trong những nhà cung cấp dịch vụ Cloud VPS tốt nhất thế giới, OVH đang khuyến mãi dùng thử VPS trong 2 tháng, sử dụng OVH Coupon đăng ký ngay thôi.

OVH Cloud Free trail

OVH Cloud – Nhà cung cấp dịch vụ đám mây siêu quy mô với sự hiện diện toàn cầu

  • 1,5 triệu khách hàng vòng quanh thế giới
  • 260.000 phiên bản đám mây trong 30 trung tâm dữ liệu
  • 8 khu vực đám mây bao gồm Úc và Singapore

Hướng dẫn đăng ký OVH Cloud free 100$ credit :

Nhận Coupon

➊ Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản

➋ Sử dụng OVH coupon trên *

➌ Chọn phương thức thanh toán (Thẻ tín dụng / Paypal **)

➍ Triển khai các phiên bản đám mây của bạn.

Lưu Ý :

* Giảm giá áp dụng trong thời hạn hai (2) tháng kể từ ngày kích hoạt.

** Nếu thanh toán qua thẻ, bạn sẽ bị trừ tiền để xác nhận, số tiền đó dược hoàn trả về tài khoản của bạn sau vài tuần.
*** Nếu thanh toán qua Paypal, bạn sẽ phải trả trước khoản tín dụng trị giá 30$ (có giá trị trong 13 tháng).

 

 

Để lại bình luận :