HawkHost mới upgrades thêm tài nguyên miễn phí

Hawkhost mới bổ sung thêm tài nguyên miễn phí. Đó là upgrading IO limits (giới hạn đọc ghi dữ liệu) cho tất cả các gói shared hosting, reseller, and semi-dedicated. Thêm vào đó là Upgrades Bandwidth cho tất cả các gói Cloud Compute(VPS).

hawkhost Free Bandwidth Upgrades

Cụ thể, HAWKHOST tự động nâng cấp:

  • IO limit được tăng lên gấp 3 lần hiện tại.

hawkhost Upgrade io

  • Bandwidth cho các gói Cloud Compute được tăng lên gấp 2.

hawkhost Upgrade bw

*Với việc nâng cấp hoàn toàn tự động và miễn phí, các dịch vụ mà các bạn đang sử dụng yên tâm là hoạt động bình thường và sẽ sử lý được nhiều tài nguyên hơn mà ko cần nâng cấp lên gói đắt hơn.

**Nếu bạn chưa sử hosting hay dịch vụ của Hawkhost và muốn trải nghiệm ngay thì có thể tham khảo Hawkhost coupon tốt nhất và được cập nhật liên tục tại ĐÂY

Chưa có bình luận :

Để lại bình luận :